Всеки знае, че лошият кредитен рейтинг е труден за поправяне. Но ето и една добра новина: Има начини да повишите кредитния си рейтинг. Но излизането от червената зона не е лесно и може да отнеме време и постоянство, за да започнете да повишавате рейтинга си. Има обаче мерки, които можете да предприемете веднага, за да подобрите шансовете си да получите заем, да наемете апартамент или да си намерите работа с по-добри перспективи в бъдеще. Въпреки това коригирането на кредитния рейтинг не е свързано само с числата; то е свързано и с разбирането на причините за това, защо рейтингът ви е такъв, какъвто е, и с намирането на мерки, които можете да предприемете, за да го повишите.

 

Прегледайте причините за лошия си резултат

Първата стъпка към подобряване на кредитния ви резултат е да разберете какво ви пречи. Потърсете основните причини за ниския си резултат. Закъснели или пропуснати плащания – Ако пропуснете плащане или закъснеете със съществуващо такова, резултатът ви може да падне рязко. Ако имате сметка, която е просрочена с 30 дни, тя вероятно ще бъде докладвана на кредитните бюра. Закъсняло с 60 дни плащане ще бъде отчетено като негативен елемент в досието ви. Ако не можете да платите цялата дължима сума, опитайте се да договорите план за плащане с кредитора. Съотношение дълг/доход – Това е размерът на дълга, който дължите, в сравнение с размера на парите, които печелите всеки месец. Изчислява се, като се съберат месечните вноски по кредитни карти, заеми за автомобили, студентски заеми, ипотеки и всички други дългове, които имате, и това число се раздели на брутния ви месечен доход.

 

Изплатете стари дългове и поискайте корекция

Ако в доклада ви има един или два лоши дълга, опитайте се да направите плащане по тях. Или още по-добре, изплатете ги. Наличието на една или две отрицателни оценки в доклада ви не е пречка за сключване на сделка. Основният проблем е броят на тези елементи плюс средната възраст на дълга ви. Можете да поискате от компаниите за кредитни карти да премахнат негативните елементи от досието ви, тъй като те са остарели. Но не разчитайте само на това, за да повишите оценката си. Най-добрият начин е да изплатите дълга и да поискате от кредитора да го премахне от досието ви. Друг начин, по който можете бързо да повишите резултата си, е да изплатите колкото се може повече дългове. Колкото по-малко дългове имате, толкова по-малко стрес ще изпитвате и толкова по-вероятно е да можете да извършвате плащанията си навреме.

 

Консолидирайте дълга си чрез заем

Ако имате няколко различни плащания и нисък кредитен рейтинг, може да се затруднявате да се справяте с всичките си сметки. Ако е така, един от начините да намалите стреса и да подобрите кредитния си рейтинг е да вземете личен заем. Ако теглите заем, за да изплатите други дългове, уверете се, че избирате разумно, защото различните видове заеми имат различни условия, които ги съпътстват. Личният заем е добър вариант, ако обмисляте други видове заеми, защото обикновено има по-ниски лихвени проценти и месечни плащания от типичния дълг по кредитна карта. Освен това при личния заем можете да изплатите цялата сума на главницата и да приключите с него, вместо да правите месечни вноски в продължение на години, както бихте направили с други видове дълг.