Автомобилите, които ежедневно шофираме, са оборудвани с доста системи за сигурност, които да осигурят безопасното ни предвижване. Говорейки за защита, няма как да не споменем спирачните системи – първичната и вторичната спирачна система на колата имат пряка отговорност върху своевременното и оптимално преустановяване на движението на превозното средство.

В днешната статия ще спрем вниманието си по-специално на вторичната спирачна система и на един компонент от нея, който, оказва се, има наистина съществено значение – говорим за жило за ръчна спирачка. Вероятно по-голямата част от шофьорите сред вас са чували за този елемент. Важно е обаче да хвърлим нужната светлина по въпроса.

Какво представлява едно жило за ръчна спирачка?

Жилата в превозните средства представляват метални оплетки, съхранени в гумено уплътнение или шлаух, за да се запази целостта им. Конкретно едно жило за ръчна спирачка участва във вторичната спирачна система на колата – тя се използва, когато сме паркирали под наклон и трябва да застопорим автомобила на едно място или когато първичната спирачна система, задействана от педала на спирачката, откаже. Сами виждаме от какво съществено значение е вторичната спирачна система да функционира повече от правилно.

Всяко жило за ръчна спирачка осъществява свръзката между спирачния лост и задните колела на автомобила. Ето защо вдигането на ръчната спирачка блокира задните гуми, което прави застопоряването на автомобила на едно място възможно. Към вторичната спирачна система бихме могли и да прибегнем в движение, ако обстоятелствата налагат такава маневра.

Всяко жило за ръчна спирачка подлежи на износване

Повече от ясно е, че всекидневната употреба на всеки един автомобилен компонент прави възможно неговото бързо и скоростно износване – разбира се, едно жило за ръчна спирачка не прави изключение. Ако забелязвате, че трудно движите спирачния лост или не успявате да застопорите колата на едно място, то това са повече от категорични признаци, че следва да предприемете мерки. Разбира се, ние ви съветваме да се обърнете към професионалист механик, който с точност ще може да определи състоянието на вашето жило за ръчна спирачка. При нужда професионалистът ще прецени дали то е в оптимално състояние и дали се налага осъществяването на някакъв тип ремонтна дейност. Възможно е да се наложи и цялостна подмяна на частта – така поне ще сте сигурни, че новото жило за ръчна спирачка ще бъде в изправно състояние.

Предвид важността на този компонент, никак не е препоръчително сами да опитвате да го ремонтирате – това само ще увеличи рисковете от възникнали по-нататъшни проблеми, а те, от своя страна, могат да застрашат както вашите здраве и живот, така и тези на останалите участници в движението по пътищата.