Какво е DPF филтър? 

ДПФ филтърът - какво трябва да знаем за него?

Нека стартираме с разяснението на самата абревиатура, която носи следното значение:

D – Diesel    P – Particulate   F – Filter

Или на български – „Филтър за пречистване на твърди частици“.

Неговата функция, както подсказва името му, се изрязва в пречистването на изгорелите газове, от финни прахови частици, създадени от процеса горене в двигателя.

Устройство и начин на действие на DPF филтъра

ДПФ филтъра се монтира на изпускателната система на двигателя, обикновено по него има контролни сензори, чиято задача е да следят неговото състояние. Параметрите, по които контролния блок следи са: налягане на изгорелите газове (преди и след ДПФ филтъра) и температура (отново преди и след ДПФ филтъра). Спрямо тези параметри, контролния блок за управление, знае дали нашия DPF филтър се е запушил по време на експлоатация и преценя дали може да му „пусне“, т.нар. „регенерация“. Това важи само за автомобили, които отговарят на нормата евро 4 и нагоре.

Видове регенерация

Най-основно регенерацията бива разделяна на:

 • Активна
 • Пасивна

Като има още един вид, който спада към активната, тя се води – сервизна регенерация, т.е. – принудителна.

Ролята на регенерацията е чрез висока температура (приблизително 600 градуса) да запали акумулираните финни прахови частици, които филтъра е уловил в процес на филтрация на изгорелите газове. Достигането на висока температура се получава вследствие на впръскване на гориво в “такт – изпускане”. Това е момента, в който изгорелите газове напускат цилиндъра, именно тогава се впръсква горивото, което се запалва в изпускателната система.

 В резултат на високата температура, финните прахови частици биват окончателно изгорени. Продължителността на процеса трае около 30-40 минути, в зависимост от това до каква степен е запушен филтъра. Сервизната регенерация се налага, когато контролния блок не е успял да пусне активна или пасивна регенерация. Причините за това може да са:

 • Повреди по периферията на двигателя, които биват отчетени, като грешка в моторния блок
 • Кратки пробеци, при които автомобила не може да достигне температура от 75 градуса
 • Преустановяване на работата в момент, в който е започнала самата регенерация. 

Индикатора, който подсказва, че има проблем с ДПФ филтъра е сигнализираща или “чек” лампата. При нейното включване е желателно да се посети сервиз, за да се извърши компютърна диагностика.

ДПФ филтърът - какво трябва да знаем за него?

 От там следват следните варианти:

 • пускането на принудителна регенерация (ако филтъра не е задръстен)
 • демонтаж на филтъра и машинно почистване
 • подмяна на филтъра с нов
 • софтуерно и механично премахване на ДПФ филтъра

След като уточнихме процеса на активната регенерация, нека хвърлим повече светлина и върху пасивната такава. При този вид регенерация, саждите биват изгорени при шофиране на по-дълги разстояния. Поддържането на по-високи обороти, по време на продължителния пробег,  спомага за по-бързото им отстраняване от ауспуха. 

Смяна на DPF филтър

Сравнително често срещан въпрос е – кога трябва да бъде сменен DPF филтъра? 

Отговора може да варира в зависимост от пробега, качеството на горивото, състоянието на двигателя и турбокомпресор.

За да се стигне до смяна на филтъра, това означава, че чрез регенерация, филтъра не може да бъде почистен. Причината затова е, че след изгаряне на финните прахови частици, чрез регенерация, остава пепел във филтъра. Тази пепел, няма как да бъде изгорена и тя остава, акумулирана във филтъра, като намалява потока на газове, преминаващи през филтъра. Тоест, образуват вид тапа. Сензорите на DPF-а успяват да уловят въпросната тапа. В резултат на това, контролния блок задейства регенерацията, при по-кратък пробег. Докато не настъпи момента, в който акумулираните сажди са толкова много, като количество, че отпушването на филтъра става невъзможно.

По отношение на пробега, обикновено DPF филтъра издържа около 200 хил.км. без намеса от почиства и подменяне. 

Препоръки с цел запазване на DPF филтъра 

ДПФ филтърът - какво трябва да знаем за него?

 • Ползването на качествени горива (с по-ниско съдържание на биодизел, за да може да има по-добро изгаряне)
 • Използване на двигателно масло, което е специално зададено по спецификация от завода производител
 • Изправност на горивната и пълнителната система 
 • Следене на EGR клапана, тъй като може да създаде допълнителни проблеми
 • Изправност на системата за рециркулация на отработените газове