Основните принципи при проектирането на ортопедични стелки за долни крайници са – да се вземе предвид взаимодействието между анатомичните и механичните структури, за да се постигне естествено и ефективно прилягане. Средната тарзална става, субталарната става, талокруралната става и тазобедрената става се оценяват за обхват на движение и подравняване. Тазобедрените и коленните стави – също трябва да се анализират за взаимодействието им по време на ходене и натоварване. Тези стави са важни за насърчаване на движението на ставите.

Подобни медецински изделия и помощни средства, могат да бъдат открити в санитарен магазин, като например – https://sanitarenmagazin.bg/

Ортеза за стъпало на глезена

Ортезата за глезенно стъпало за долни крайници е биомеханично устройство, предназначено да осигури опора за глезена и стъпалото. Те подобряват походката и стабилизират ставите, както и подобряват физическото функциониране. Също така спомагат за намаляване на риска от падания и слаби мускули на долните крайници. В зависимост от нуждите на пациента, те могат да се свалят или да се монтират в обувки.

Пластмасовата ортеза за стъпало на глезена е изработена от термопластични материали. Това е приспособление, което се монтира по поръчка и което държи глезена и стъпалото в желаните позиции. Този тип ортеза е проектирана така, че да пасва удобно в повечето обувки и предлага максимална опора на глезена. Освен това, тя може да повлияе на положението на коляното по време на стоене. Освен че предотвратява развитието на болки в ставите и подуване, тя се използва и за следоперативна стабилизация, ходене на пръсти и управление на тонуса.

Ортеза за коляно

Колянната ортеза е устройство, което се използва за стабилизиране на долния крайник, особено на коляното, след операция. Тези устройства също така помагат на пациентите да се възстановят след остра травма, като осигуряват обездвижване на колянната става. Предлагат се и ортези за коляното и глезена, които осигуряват опора и защита на долния крайник. Коленните ортези се предлагат от голямо разнообразие от материали, включително пластмаса и метал.

Тазобедрена ортеза

Тазобедрената ортеза е медицинско изделие, което се носи на долния крайник, за да помогне да се контролира и стабилизира движението на тазобедрената става. Ортезите могат да бъдат изработени от различни материали, включително пластмаса, въглеродни влакна или кожа. Тези устройства често се използват за стабилизиране на долните крайници, контрол на движението и осигуряване на пациента на проприоцептивна обратна връзка. Ортезите за долни крайници се използват по няколко причини, включително за лечение на скелетни деформации и травми, намаляване на болката и подобряване на функцията.

За разлика от конвенционалните ортези, ортезите за абдукция на тазобедрената става спомагат за стабилизиране на тазобедрената става и поддържане на анатомичното ѝ подреждане. Тази ортеза обикновено е регулируема и се настройва на определена степен на флексия или абдукция, което може да помогне на пациента да се излекува от изкълчване или хронична сублуксация. Те са проектирани да поддържат цялата скелетна система, включително тазобедрената става, и да помагат за намаляване на напрежението и натиска върху сухожилията.

Реципрочна ортеза за ходене

Реципрочната ортеза за ходене е високоспециализирано ортопедично устройство за долните крайници, което помага на пациентите да стоят без чужда помощ, да ходят и да се движат свободно. Тя се изработва от въглероден композит, пластмаса и хибридни варианти и е предназначена за коригиране на специфични функционални проблеми с походката. Няколко предимства на реципрочната ортеза за походка са я превърнали в популярна възможност за лечение.

Реципрочната ортеза за походка се използва успешно за лечение на деца с миеломенингоцеле. Проучването разглежда дългосрочните модели на използване на тези ортези при голям брой педиатрични пациенти с миеломенингоцеле. Изследователите също така са анализирали как те са повлияли на деца с увреждания на гръбначния мозък. Възрастта на пациентите варира от две години до двадесет и една години.