Защо е важен балансът на гумите?

Неправилният и некачествен баланс на гумите може да има изключително негативни последици за цялостното техническо състояние на вашия автомобил. В тази връзка, следва първо да сме наясно в какво се състои тази операция и как тя се отразява на цялостната работа на автомобила ни.

Както е известно, балансът на джантите и гумите, е една от най-важните системи за безопасност във всеки автомобил, тъй като е директно свързан със сцеплението с пътя и съответно гарантира сигурността и спокойствието по време на движение. Самата дейност по балансиране на гумите представлява равномерното разпределение на масата на джантата и гумата около центъра на въртенето й. Високата скорост на движение, голяма маса на превозното средство, условията на пътя, действащите центробежни сили и други подобни предпоставки, трябва да се имат предвид при правилното балансиране. 

Балансът е важен не само за гарантиране на сигурността, но и за удължаване на живота на гумите и поддържане цялостната техническа изправност на автомобила. Тенденциите към олекотяване и “омекване” на очакването на съвременните най-масови превозни средства, прави задачата за осъществяването на качествен и дълготраен баланс все по-предизвикателна и важна. 

Друга наблюдявата тенденция е все по-масовото въвеждане на нископрофилните гуми, които допълнително изискват по-качествени пътни условия за шофиране (което както знаем е изключително субективен фактор), за да се гарантира, че няма да настъпи преждевременен нежелан дисбаланс. 

Как можем да разберем, че гумите ни са правилно балансирани?

Най-сигурният показател за това дали има проблем с баланса на гумите ни е по време на шофиране при висока скорост – над 100 км/ч. Ако не усещаме трептене на волана, генерирано от предните колела, то това е показател, че нещата по отношение на баланса на предните гуми са наред. Друсането на купето, генерирано от тресене на задната ос, е индикатор за дебалансирани задни гуми. Ако забележите неравномерно износване на гумите с по-силно изразени износени части на някоя от тях, то това също е показател за некачествен баланс.

Защо е важен балансът на гумите?

Видове дисбаланс на гумите

Статичен дисбаланс:

Проявява се при олекотяване или натежаване на гумата в определена точка от окръжността й. В следствие на това, гумата се върти неравномерно и колелото започва да вибрира (“да бие”) вертикално спрямо посоката на движение.

Динамичен дисбаланс:

Този вид дисбаланс се появява при неравномерно разпределение на тежестта в едната или двете страни на колелото, при което се създава вибрация или треперене на самото него по време на движение. Динамичният дисбаланс създава странична вибрация.

Обикновено при диагностика се установяват и двата вида дисбаланс, което изисква извършването на така наречения “въртящ баланс”.

Защо е важен балансът на гумите?

Кога се налага да се прави баланс на гумите? 

Специалистите в областта съветват, че е препоръчително да се извършва баланс всеки път, щом се демонтира гумата от джантата. Това най-често се прави при сезонна смяна на гуми. Това е нещо, което трябва да имате предвид при всяка една подобна подмяна, за да гарантирате безопасността и спокойствието си на пътя. 

Друго неписано правилно е да се прави профилактика на баланса на всеки 10-15 хиляди километра пробег, тъй като износването на гумите по време на продължителна експлоатация също би могло да доведе до дебалансирането им. По този начин също ще удължите и живота им, тъй като ще ги предпазите от преждевременно износване, ще гарантирате по-добро сцепление с пътя и ще предпазите окачването на автомобила.

Друга важна причина за извършване на по-честа диагностика на баланса е качеството на пътищата, по които се шофира. Трябва да се има предвид, че продължителното движение по неравен или пресечен терен, както и завоите, неволните удари, дупките и т.н водят до нягряване и неравномерно износване на протектора на гумата, което от своя страна довежда до дисбаланс. Фактът, че не усещате вибрации по време на движение, не значи, че ги няма. А именно тези леки и недоловими вибрации, водят до нежеланите последици.