Работата е отговорен процес и всеки един работник е длъжен да се съобразява и да спазва вътрешния правилник по време на работния процес. В противен случай работодателя има пълното право да глоби служителя си по начин, който не е нужно да бъде съгласуван с него.
За да приложи някакво наказание към нарушителя, работодателят трябва да изпълни редица условия като:

Това да установи нарушения и установи вината на конкретен служител;

След това служителя трябва да получи обяснителна бележка от работодателя или работодателя трябва да състави акт за провинение на служителя, ако обяснителното писмо не е получено в рамките на два дни;

Определя се наказанието – дава се месец от датата на нарушението за да бъде изпълнено;

Прилага се наказание, след което работодателя дава право на служителя за коригира грешката си и отново да спечели вниманието на собственика на фирмата .

Как да защитите правата си?

Както вече разбрахме, определено е неприемливо да се прилага система от глоби към служител от страна на ръководството.

Ако все пак станете жертва на подобни санкции, тогава можете да защитите правата си според закона.

Преди всичко си струва да се изясни ситуацията във висшия орган на тази организация. Това ще се опита да разреши конфликта в компанията. Ако молбата ви бъде игнорирана или отхвърлена, следващата стъпка е да се свържете с Инспекцията по труда и Прокуратурата. За глоба на подчинен има санкции за цялото предприятие, както и административна отговорност на ръководителя, който е нарушил правата ви.

Някои суми все още се удържат от заплатата. За какво?

Удръжките от заплатите са допустими, ако работодателят е регистрирал не изработен аванс или непълно използвани отчетни суми.

Работодателят има право да приспадне размера на щетите от заплатата на работника или служителя, ако това е предвидено в колективния трудов договор за отговорност. Ако по ваша вина се наложи ремонт или замяна на някое имущество, мога да възстановя размера на щетите.

Служителят може да носи финансова отговорност за работно оборудване, стоки, пари изцяло или частично, в зависимост от това как е записано в споразумението. Изготвя се специална заповед за приспадане от заплатите, като щетите се определят точно до стотинка. Да речем, че работите като готвач и сте изгорили партида скъпи торти с заради гледане на телевизия.

Съвет! Бъдете внимателни и отделете време да изпълните наказанията на шефа си, преди да се уверите, че са правилни.

Източник: телевизия България24