All in Финанси

21 posts for category: "Финанси"

Как да изберете подходящ потребителски кредит при финансиране на мебели и обзавеждане

При финансирането на мебели и обзавеждане възниква нуждата от подходящ потребителски кредит, който да ни помогне да осъществим желанията си без да се натоварим финансово. В този статия ще ви представим няколко ключови фактора, които трябва да…

Използване на кредитния рейтинг за преговори за по-добри условия на кредита

При преговаряне за кредитни условия, кредитният рейтинг е от съществено значение. Той представлява оценка на финансовата ни репутация и показва колко надеждни сме като заемополучатели. В този статия ще ви разкажем как да използвате кредитния рейтинг за…

Кредити и заеми: видове и начини на договаряне

Кредитът и заемите са два термина, които често се използват взаимозаменяемо, но всъщност се отнасят за различни неща. Заемите са вид заемане, при което получавате еднократна парична сума предварително, която след това изплащате за определен период от…

Безлихвени заеми до заплата

Безлихвени заеми до заплата: алтернатива на традиционното кредитиране или твърде хубаво, за да е истина?

Заемите до заплата отдавна са спорна тема поради високите си лихви и потенциала да хванат кредитополучателите в цикли на дълг. Въпреки това се появи ново развитие в кредитната индустрия: безлихвени кредити до заплата. Тези заеми обещават облекчение…

Какъв е лихвеният процент за лични заеми и колко време отнема изплащането им?

Ако обмисляте да вземете личен заем, може би се чудите какъв ще бъде лихвеният процент и колко време ще отнеме да изплатите заема. В тази статия ще ви предоставим изчерпателно ръководство за разбиране на лихвените проценти за…

Как да взема заем от банка?

Банкови заеми Тези видове заеми се заявяват лично и обикновено трябва да си уговорите среща с банков служител, който ще ви интервюира и ще ви накара да попълните някои тестове. Трябва също да предоставите документация, която може…

Какво представлява кредит с твърди пари?

Кредитът с твърди пари е краткосрочен, несъответстващ на условията кредит за търговски или инвестиционен имот, който не се отпуска от традиционните кредитори, а от частни лица или компании, които приемат имот или актив като обезпечение. Търговските кредитополучатели…

Кредитът и неговите функции

Кредитът е съществена част от съвременната икономика. Той позволява на физически лица и фирми да заемат пари, за да финансират своите разходи, инвестиции и растеж. Не всеки обаче разбира какво е кредит и как работи. В тази…

Рефинансиране на кредит и как да се възползваме от него

Рефинансиране на кредит и как да се възползваме от него

С неспирното развитие на икономиката се развива и финансовия пазар. По този начин се създадоха и услуги, като рефинансиране на задължения, бързи кредити, овърдрафт, разплащания с криптовалути и какво ли още не.  Тегленето на кредит е един…

Трикове за отпускане на онлайн заем

Получаването на заем невинаги е толкова лесно, колкото ни се иска, особено когато се нуждаем спешно от пари. Все пак има някои неща, които можем да направим, за да променим баланса в наша полза, и ето няколко…