Видове термопомпи: примери и приложения

Термопомпата е система, която използва малко количество енергия за пренасяне на топлина от едно място на друго. Тя осигурява идеална температура през цялата година. С нея можете да получите отопление, охлаждане и битова гореща вода с едно оборудване по прост, икономичен и екологичен начин.

Системата се възползва от топлината, съхранявана във въздуха, водата или земната кора. С помощта на термична верига я преобразува в полезна за дома с много ниска консумация на електрическа енергия. 

Тъй като термопомпата се превръща в една от най-инсталираните системи за генериране на топлина в Европа, ние ще ви запознаем с видовете ѝ и нейните приложения. 

Видове термопомпи: примери и приложения

Източник на изображението: freepik.com

Видове 

Различните видове термопомпи могат да бъдат групирани в два вида класификации.

Ето ги и тях, подредени по тип система или верига, която използват:

 • Въздух-въздух – топлината се взема от атмосферния въздух и се пренася чрез термопомпата директно към въздуха в помещението, което трябва да се отоплява.
 • Въздух-вода – в този случай топлината се извлича отново от атмосферния въздух, но се прехвърля към водна верига. Така тя захранва нискотемпературни радиатори, конвектори, както и резервоари за битова вода.
 • Вода-вода – системата черпи топлина от подпочвените води, които през цялата година са с температура между 8 и 12 градуса. Тя пак се прехвърля към водна верига.

Вторият тип класификация е свързан с източника, от който термопомпата черпи своята топлинна енергия. Има три вида системи: 

 • Аеротермална – тя извлича топлина от въздуха за веригата на термопомпата и позволява отопление или охлаждане на въздуха или дори затопляне на битовата вода. Помпите тип въздух-въздух и въздух-вода се считат за аеротермални системи, тъй като и двете извличат енергия от въздуха.
 • Хидротермална – термопомпена система, която извлича топлина за своя топлинен кръг от подземни води, реки или езера. Системата работи със запазената топлина на водата. Термопомпата вода-вода се счита за хидротермална. 
 • Геотермална термопомпа – този тип термопомпа получава топлина от земята на различни дълбочини. Системата абсорбира тази топлина чрез топлопреносна течност и я предава на охладителната верига на помпата. Работи с термопомпа вода-вода.

Начин на работа

Термопомпата взема енергия от естествената среда (въздух, вода или земя) и я преобразува. Тоест през зимата тя улавя топлината отвън и я пренася към вътрешните пространства, за да ги отоплява. Лятото отвежда топлината извън помещенията и така ги охлажда. 

Начинът на работа на термопомпата се основава на принципите на термодинамиката:

 • Хладилният агент е с ниско налягане и температура в началото на процеса. Това означава, че е в течно състояние.
 • Атмосферният въздух преминава през изпарителя. Така хладилната течност абсорбира топлината и позволява нейното изхвърляне от помещението.
 • Хладилният агент, след повишаване на температурата си, се превръща в газ, дори и когато е под ниско налягане.
 • Компресорът увеличава това налягане, за да повиши допълнително температурата, карайки течността да достигне кондензатора като газ с висока температура.
 • Газът постепенно отдава енергия навън, което кара хладилния агент да се върне в течно състояние.
 • Накрая хладилната течност преминава през разширителния вентил, който служи за понижаване на налягането на течността, следователно, и на температурата. 
 • Когато хладилният агент е в полутечно състояние, това му позволява да абсорбира топлината в помещението, което искате да охладите.
 • Цикълът се повтаря. 

От полза е да знаете, че термопомпата използва електричество, което обикновено е произведено чрез отделяне на CO2 в атмосферата, макар и в по-малко количество. Ако искате термопомпа, която е 100% екологична, енергията, която използва, трябва да идва от възобновяеми източници.

Примери и приложения

Термопомпите имат различни приложения в зависимост от това къде се използват и нуждите на климатика и водата ви. Знаейки какви са те, можете да се спрете на някои от изброените по-горе термопоми. 

С тях е възможна климатизация на следните помещения: 

 • Домове
 • Търговски обекти
 • Хотели
 • Спортни центрове 
 • Офиси

В допълнение, термопомпите могат да се използват за загряване на водата в плувни басейни. 

Видове термопомпи: примери и приложения

Източник на изображението: freepik.com

Консумация на енергия

Термопомпата се счита за добър вариант за спестяване на енергия, тъй като консумира 70% по-малко от традиционната система. Тя е и по-екологична от повечето климатични системи. Разбира се, това зависи от вида на помпата.

За да добиете представа за ефективността на термопомпата, която сте избрали, погледнете нейния COP (коефициент на ефективност). Колкото по-висока е неговата стойност, толкова по-ефективна е тя. Това число обикновено е между 2 и 6 и е включено в информацията на продукта.