Битумните керемидите са чест избор за покривни покрития поради тяхната издръжливост, ниска опора и лесен монтаж. Макар че монтажът на битумни керемиди може да звучи като трудна задача, той може да бъде успешно изпълнен с правилното оборудване и някои основни знания. В тази статия ще ви научим как да монтирате битумни керемиди сами.

Основни стъпки за монтаж на битумни керемиди

Преди да започнем да обсъждаме процеса на монтаж, е важно да разберем основните стъпки. Тези стъпки ще ви помогнат да се подготвите правилно за монтажа и да се уверите, че имате необходимото оборудване и материали. Ето някои от основните точки, които трябва да извлечете:

1: Подготовка на покривало

Преди да монтирате битумни керемиди, е важно да подготвите покрива. Това включва почистване на покрива и проверка за повреди. Ако има повреди, трябва да ги поправите преди да продължите.

2: Измерване на покрива

След като сте подготвили покривате, трябва да измерите размерите му. Това ще ви помогне да определите колко материали ще ви трябват за монтаж на битумни керемиди.

3: Купуване на материали

След като сте измерили покритие, трябва да купите материалите, които ще ви трябват за монтажа. Тези материали включват битумни керемиди, аксесоари за керемиди и материали за защита от влага.

4: Подготовка на материалите

След като сте купили материалите, трябва да ги подготвите за монтажа. Това включва изрязване на керемидите и подготовка.

Битумни керемид

Процесът на поставяне на битумни керемиди

След като сте изпълнили предварителните стъпки, е време да започнете процеса на монтаж на битумни керемиди. Следвайте стъпките по-долу, за да монтирате правилно битумните керемиди:

1: Поставете подложката

Първата стъпка е да инсталирате подложката. Подложката служи като бариера между керемидите и покривната плоча и помага да се предотврати навлизането на вода под керемидите. Започнете от долната част на покрива и се изкачвайте нагоре, като застъпвате всеки ред с няколко сантиметра.

2: Монтиране на капандурата

Следващата стъпка е да монтирате капандурата. Капковият ръб е парче метал, което се монтира по ръбовете на покрива, за да насочва водата от фасцията към улуците. Монтирайте капковия кант първо по протежение на стрехите, а след това по фронтоните.

3: Поставяне на стартови керемиди

Стартовите керемиди са първият ред керемиди, които се монтират по долната страна на покрива. Тези керемиди се монтират обърнати надолу, с ушите нагоре, и служат за основа на останалите керемиди. Уверете се, че стартовите керемиди надвишават капандурата с около 1/2 см.

4: Поставяне на керемидите

Започнете от долната част на покрива и се изкачвайте нагоре, като поставяте керемидите на редове. Всеки ред трябва да припокрива предишния с около 1,5 cm. Използвайте гвоздеи за закрепване на керемидите към покривната плоча и не забравяйте да спазвате инструкциите на производителя за схемата и разположението на гвоздеите.

5: Монтиране на битумните керемиди

Последната стъпка е монтирането на битумните керемиди. Гръбначните керемиди се монтират в горната част на покрива и служат за покриване на разстоянието между двете страни на покрива. Монтирайте керемидите съгласно инструкциите на производителя и използвайте покривен цимент за уплътняване на ръбовете.

Заключение

Поставянето на асфалтови керемиди може да изглежда като трудна задача, но с подходящото оборудване и някои основни познания може да се извърши успешно. Не забравяйте да следвате внимателно инструкциите на производителя и да вземете всички необходими предпазни мерки, когато работите на покрива.