Кредитът с твърди пари е краткосрочен, несъответстващ на условията кредит за търговски или инвестиционен имот, който не се отпуска от традиционните кредитори, а от частни лица или компании, които приемат имот или актив като обезпечение. Търговските кредитополучатели могат да се обърнат към заеми с твърд капитал, след като им е отказан заем или ипотека, или за да избегнат дългия процес на получаване на одобрение за заем по традиционните начини.

Подобно на традиционната ипотека, кредитът с твърди пари е заем, обезпечен с имота, който се използва за закупуване. „Твърдата“ част на „твърдите пари“ се отнася до материалния актив, който се използва за обезпечаване на стойността на заема. Когато някой не изпълни задълженията си по обезпечен заем, заемодателят влиза във владение на актива, за да възстанови загубите си.

За разлика от традиционните ипотечни кредити или други видове обезпечени заеми, заемите с твърд капитал включват бърз и обикновено не толкова строг процес на одобрение, което ги прави идеални, ако покупката трябва да се извърши сравнително бързо.

При ипотечните кредити покупката на имот често отнема повече от месец от подаването на молбата до приключването. При заемите с твърди пари е възможно да се приключат само за няколко дни.

Как работят заемите с твърди пари?

Въпреки че не е официално дефинирана категория, „традиционен“ в този контекст се отнася до заеми, получени чрез познат процес: подавате заявление за заем, заемодателят проверява кредитоспособността ви и се уверява, че имате възможност да изплащате, и ако установи, че финансите ви отговарят на неговите стандарти, одобрява заема ви.

Много видове кредити попадат в тази категория, включително ипотечни кредити, кредити за автомобили, лични кредити и кредити за закупуване на жилище. Въпреки че по принцип е възможно да се получи този вид заем от частни кредитори, които нямат същите изисквания като традиционните кредитори, тези частни заеми могат да бъдат по-скъпи и по-малко изгодни за кредитополучателите, тъй като рискът е много по-висок.

Как да получите кредит с твърди пари

При кредитите с твърди пари заемодателят одобрява кредитополучателя въз основа на стойността на закупувания имот.

Заемодателят може да направи бърза проверка на кредитоспособността или финансите ви, но като цяло процесът ще бъде много по-непретенциозен, отколкото при традиционния заем. Това позволява процесът да бъде по-бърз, така че кредитополучателите да получат парите в рамките на няколко дни, а не на седмици или дори месеци.

Недостатъкът на този процес е, че заемодателят поема значително по-голям риск, което води до по-скъп заем за кредитополучателя. По принцип заемите с твърди пари имат високи лихвени проценти и заемодателите могат да поискат по-високи от средните първоначални вноски (въпреки че това не винаги е така).

Заемите с твърди пари също така обикновено имат кратки срокове за погасяване, често няколко години. Сравнете това с традиционните ипотечни кредити, които обикновено са със срок от 15 или 30 години.

Традиционните заемодатели ще разгледат внимателно цялото ви финансово състояние, включително доходите ви, сумата, която дължите на други заемодатели, кредитната ви история, другите ви активи (включително парични резерви) и размера на първоначалната вноска.

Тези заемодатели преминават през този понякога дълъг процес, за да сведат до минимум размера на риска, който поемат, когато отпускат пари. Като се уверяват, че кредитополучателите им са платежоспособни, кредиторите могат да предлагат по-добри лихвени проценти и по-достъпно финансиране.