Банкови заеми

Тези видове заеми се заявяват лично и обикновено трябва да си уговорите среща с банков служител, който ще ви интервюира и ще ви накара да попълните някои тестове. Трябва също да предоставите документация, която може да нямате под ръка, като доказване на доход, фишове от заплати, банкови извлечения, копие от трудов договор, стаж минимум шест месеца на последната месторабота и други.

Банките имат физически офиси и предоставят сигурност за получаване на поддръжка в случай на съмнение.

Банки

Банките са традиционен източник на средства за хората, които искат да вземат заеми. По дефиниция това, което правят е да вземат пари (депозити) и след това разпределят тези пари под формата на финансови продукти, като обезпечени и необезпечени заеми. Банките предлагат различни начини за заемане на пари: ипотечни продукти, потребителски заеми, заеми за автомобили, заеми за строителство и други финансови продукти. Те също така предлагат възможности за тези, които искат да рефинансират съществуващ заем с нов с по-изгодна лихва.

 Предимства и недостатъци на вземането на заем от банка

Много хора вярват, че правенето на бизнес със собствената им банка е лесно. Все пак те вече имат регистрация и сметка там. Освен това персоналът обикновено е на разположение в местния клон, за да отговаря на въпроси и да помага с документите. Банковите служители също са на разположение, за да помогнат на клиента да документира определени бизнес или лични транзакции.

Недостатъкът на получаването на финансиране от банка е, че банковите такси могат да бъдат големи. Всъщност някои банки са известни с високата цена на таксите за кандидатстването за заем или таксите за обслужване. Освен това банките обикновено са частна собственост или собственост на акционери. Като такива, те са длъжни на тези лица, а не непременно на отделния клиент.

И накрая, банките могат да препродадат вашия заем на друга банка или финансова компания и това може да означава, че таксите, лихвените проценти и процедурите,  могат да се променят – често с малко предизвестие.