Ако трябва да поискате пари за спешни случаи или неочаквано плащане, личният заем е отличен вариант. Тези заеми ви предлагат бързи пари за вашите лични разходи, като ремонт на кола, медицински сметки или подобрения на дома.

Важни точки:

-Има три типични типа кредитори за лични заеми: банки, кредитни съюзи и кредитори с държавен лиценз. Всеки от тях има своите предимства и недостатъци.

-Има много фактори, които трябва да вземете предвид, когато сравнявате кредитори за лични заеми. Трябва да знаете техните изисквания за кредитен рейтинг, суми на заема, месечни плащания, такси и други неща.

-Дори с нисък или никакъв кредитен рейтинг, можете да намерите достъпни опции за личен заем, които са в рамките на вашия бюджет.

 Къде мога да получа личен заем?

Лични заеми се предлагат от кредитни съюзи, лицензирани от държавата кредитори и някои банки. Видът кредитор, който избирате, зависи от вашите нужди. Всеки кредитор има свои собствени изисквания и условия.

Кредити, предлагани от банките

Банката е най-сигурното място да държите парите си, независимо дали са в разплащателна или спестовна сметка. Повечето банки отпускат пари на хора, които имат сметки при тях. Не всички банки обаче предлагат лични заеми. Попитайте директно вашата банка, за да разберете дали предлагат лични заеми.

Заеми, издадени от кредитни съюзи

Кредитните съюзи са организации с нестопанска цел, които обслужват определени групи хора. Кредитните съюзи работят като банки, но се фокусират върху интересите на своите членове.

 Заеми, издадени от лицензирани от държавата кредитори

Държавно лицензираните кредитори са третата категория типични фирми, които предлагат лични заеми. За разлика от банките и кредитните съюзи, тези финансови организации се фокусират единствено върху предлагането на бързи заеми.

 Какво трябва да търся, когато сравнявам кредитори?

Когато сравнявате кредитори, трябва да обърнете внимание на следните фактори:

1.Изисквания за кредитен рейтинг. Някои кредитори имат определени минимални изисквания за кредитен рейтинг. Ако кредитният ви рейтинг е под този минимум, ще трябва да намерите друг кредитор.

2.Заета сума. Някои кредитори предлагат малки заеми, между 50 и 1000 лева. Други кредитори предлагат заеми от 10 000 лева или повече. Уверете се, че сте избрали кредитора, който предлага необходимата ви сума пари.

3.Процес на кандидатстване. Ако имате нужда от парите бързо, изберете кредитор, който има бърз онлайн процес на кандидатстване.

4.Годишен процент (ГПР).ГПР се състои от сбора на лихвата и таксите по заема. По-нисък ГПР на регулярна основа означава, че ще бъде по-евтино за вас да заемате парите, от които се нуждаете.

5.Срок на заема. Срокът на заема е времето, което трябва да изплатите личния си заем.

Като цяло, по-дълъг срок на заема означава по-ниски месечни плащания. Но при по-дълги срокове може да се окаже, че плащате повече лихва.

  1. Сума за плащане. Уверете се, че сумата, която трябва да платите, се вписва удобно във вашия бюджет. Важно е да намерите кредитор, който предлага достъпни плащания.
  2. Цени. Има много видове такси по кредитите. Някои от често срещаните са таксата за обработка (за покриване на разходите за обработка на вашия личен заем) и неустойките за предплащане (ако изплатите целия заем по-рано). В идеалния случай това, което искате, е кредитор, който начислява по-малко такси и по-ниски суми за всяка такса.