Получаването на заем невинаги е толкова лесно, колкото ни се иска, особено когато се нуждаем спешно от пари. Все пак има някои неща, които можем да направим, за да променим баланса в наша полза, и ето няколко съвета как да получим заем.

На какво обръщат внимание банките, когато отпускат заем?

По принцип всички кредитори са изложени на кредитен риск, който представлява възможността за загуба поради неизпълнение на задълженията. Поради тази причина и за да сведат риска до минимум, повечето банки разглеждат следните аспекти на финансовото състояние на кандидата:

-Постоянна работа: за да получите банков кредит, трябва да имате постоянна работа и минимален месечен доход. Като цяло вероятността да получат кредит е по-голяма за тези, които имат постоянен договор на пълно работно време, отколкото за тези, които работят на непълно работно време.

-Финансова платежоспособност: никоя банка няма да отпусне финансиране на клиент, който не може да изплаща дълговете си. Поради тази причина те трябва да проверят финансовото ви състояние, като анализират разходите и доходите ви и проверят дали принадлежите към досие на длъжници.

-Ниво на задлъжнялост: накрая, банките проверяват и дали имате други договорени кредити, за да анализират нивото на задлъжнялост.

Какви изисквания са необходими, за да вземете кредит?

В допълнение, финансовите институции проверяват дали отговаряте на определени изисквания, за да ви бъде отпуснат заем. Тези изисквания могат да варират в зависимост от институцията и вида на заема и обикновено са по-многобройни и по-строги в банките, отколкото в онлайн кредитните компании.

Въпреки това повечето финансови институции обикновено изискват като минимум следното:

-Трябва да сте пълнолетен: за да имате право на кредит, трябва да сте навършили 18 години, въпреки че понякога изискват да сте навършили 21 или 23 години.

-Да разполагате с документ за самоличност: трябва да представите и валиден документ за самоличност, като например вашата лична карта.

-Да докажете платежоспособност: за да оценят кредитния ви риск, банките искат от вас да докажете платежоспособността си и способността си да задлъжнявате чрез документи, които доказват, че имате достатъчно стабилни доходи, като например фиш за заплата или друго доказателство.

Трикове за отпускане на заем

1. Потърсете заеми, които отговарят на вашите нужди

Преди да кандидатствате за кредит, трябва да се уверите, че избраната от вас оферта отговаря на вашите нужди и на личното ви положение. Например: ако сте безработен, кандидатствайте за заеми без заплата. Ако сте в списъка на некоректните платци, кандидатствайте за заеми с АСНЕФ, а ако сте млад, изберете заеми с лесно одобрение.

Тук ще ви покажа някои видове лични заеми, които съществуват на пазара и биха могли да ви помогнат при всеки случай.

  • Заеми с ASNEF
  • Заеми без лихва
  • Заеми с ЕГН
  • Заеми без ведомост
  • Заеми за млади хора

2 Поискайте само сумата, от която се нуждаете

Винаги, когато вземате заем, е важно да поискате сума, която отговаря на вашите нужди, а също и на финансовите ви възможности. Въпреки че вземането на голяма сума може да бъде много съблазнително, трябва да бъдете реалисти и да заемете само това, от което се нуждаете. По този начин не само ще имате по-голяма вероятност да получите заема, но и ще спестите повече разходи и лихви.

3.Кандидатствайте пред финансисти, които ви познават

Когато е възможно и удобно за вас, препоръчително е да се обърнете към финансовите институции, на които вече сте клиент. Ако отидете в старата си банка и имате добър кредитен профил, вероятността да одобрят молбата ви е по-голяма.

4.Погледнете годишния процент на разходите

Когато поискате заем или кредит, ГПР (годишният процент на разходите) обикновено се изчислява според реалната лихва, която ще трябва да плащате годишно, но има клаузи, които могат да увеличат предварително определената лихва, като например застраховки, карти, допълнителни комисиони, както и други финансови продукти.

5. Имайте под ръка документите си

След като сте наясно с изискванията, необходими за избора на желания от вас кредит, уверете се, че имате под ръка документите, които ви се искат. По този начин ще избегнете забавяне на процеса или отказ поради това, че не отговаряте на изискванията.

6. Изплатете непогасените си задължения

Въпреки че има структури, които отпускат заеми за неизправни лица, e препоръчително да изплатите дълговете си, преди да кандидатствате за заем, тъй като отрицателната кредитна история обикновено е недостатък при кандидатстване за финансиране.