Рефинансиране на кредит и как да се възползваме от него

С неспирното развитие на икономиката се развива и финансовия пазар. По този начин се създадоха и услуги, като рефинансиране на задължения, бързи кредити, овърдрафт, разплащания с криптовалути и какво ли още не. 

Тегленето на кредит е един от най-достъпните начини за да се покрият задължения, така много от кредитоползвателите прибягват до рефинансиране на вече съществуващ кредит.

Какво представлява рефинансиране на кредит?

Кредитите за рефинансиране, могат да бъдат опция при потребителски заеми за малки суми, но също така могат и да са опция и при дългосрочни кредити като ипотека. 

Целта в най-честия случай е подобряване на условията по даден заем, да обедини няколко задължения в една полица или да се осигури изтегляне на допълнителни средства.

Рефинансиране на кредит и как да се възползваме от него

Източник на изображение: pexels.com

Рефинансирането на кредит, е замяната му за друг кредит с по-подходящи условия за клиента. За да може кредитополучателя да е одобрен за финансиране, трябва да докаже на банковата институция, че може да покрива задълженията по новия заем.

Кога е нужно едно рефинансиране на кредит?

В най-честите случаи, кредитополучателя иска да рефинансира своите задължения или да подобри едно или повече от условията на кредита. Често се среща даден кредит да бъде изтеглен при лоши условия поради спешна необходимост от финанси. На по-късен етап кредитополучателя може да обмисли рефинансиране на задълженията си.

В други случаи клиента може да поиска рефинансиране на кредит или дадено задължение, при нуждата от допълнителни средства. 

Рефинансирането на кредити позволява кандидатстването за допълнителни финанси, които надвишават първоначалната изтеглена сума.

Освен това рефинансирането на кредити се предприема с цел обединяване на няколко различни полици в една и по този начин не само, че може да подобри лихвения процент и месечните вноски на кредитополучателя, но и той може да се възползва от улеснено следене на задълженията си. 

Комбинирането на няколко кредита в една полица дава възможността на кредитополучателя да погасява една месечна вноска, покриваща всички предишни задължения.

Кандидатстването за рефинансиране на настоящи задължения не се различава почти от кандидатстването за стандартен кредит. Необходимо е в най-общия случай да се подаде искане и да бъдете с постоянни доходи. Но това не означава, че със сигурност ще бъдете одобрени, защото върху становището за одобрение на този финансов продукт влияе настоящия ви статус. 

Възможно е едно финансиране на кредит дори с влошен кредитен рейтинг, но трябва да се разглеждат внимателно и обстойно условията. Те са много сходни с изискванията при кандидатстване на първоначален кредит.

Ако случайно сте със закъснели плащания или неосъществени задължения от предишни заеми, най-вероятно ще бъдат заложени по-високи такси или лихвен процент по договора. Това е така защото статуса ви ще бъде на “рисков платец”, тъй като вашия кредитор няма как да бъде сигурен дали ще му върнете сумата, която той ще ви отпусне.

Нужни документи за кандидатстване на рефинансиране на кредит

По принцип единственото нужно в повечето случаи е лична карта и допълване на заявление, тъй като банките имат практиката сами да правят справки в различни държани учреждения за да спестят време. Те ще проследят дали имате трудов договор, кредитната ви история и осигурителния статус. Но ако заявите рефинансиране на по-голям размер сума е напълно възможно да ви поискат допълнителни документи – копие на трудов договор или бележка от работодателя.

Как може да се изтегли кредит за финансиране на стари задължения?

Възможностите са много, но най-лесно е да се допитате до вашият кредитор дали предлага подобен тип финансови услуги, естествено не е задължително да се възползвате от неговото предложение. По-голямата част от финансовите институции предоставят тази възможност, така че направете сравнение.

Целта на финансирането е да подобри условията по настоящия кредит, но все пак тази услуга също има лихвен процент и начислена такса. Крайната цел на тази рокада в лините ви финанси да дължите по-малко, а не повече.