Кредитът и заемите са два термина, които често се използват взаимозаменяемо, но всъщност се отнасят за различни неща. Заемите са вид заемане, при което получавате еднократна парична сума предварително, която след това изплащате за определен период от време с лихва. Кредитът, от друга страна, е вид текущо заемане, при което можете да заемате пари до определен лимит, известен като вашия кредитен лимит, и да плащате лихва върху сумата, която заемате.

Предлагат се различни видове заеми и кредити, всеки със своите предимства и недостатъци. В тази статия ще разгледаме различните видове заеми и кредити, както и различните начини, по които те могат да бъдат договорени.

Видове заеми

Лични заеми – това са необезпечени заеми, които могат да се използват за различни цели, като подобрения на дома, сватби или изплащане на дълг по кредитна карта. Те често се предлагат за по-големи суми от кредитните карти, с фиксирани лихви и определен период на погасяване.

Обезпечени заеми – тези заеми са обезпечени срещу актив, като имот или кола. Тъй като те са по-малко рискови за кредиторите, те често идват с по-ниски лихви и по-дълги периоди на изплащане от необезпечените заеми.

Заеми до заплата – Това са краткосрочни заеми, които обикновено се използват за покриване на неочаквани разходи, като ремонт на кола или медицински сметки. Те обикновено са необезпечени и идват с високи лихви и такси, което ги прави много скъпа форма на заемане.

Видове кредит

Кредитни карти – Това са най-разпространената форма на кредит и могат да се използват за извършване на покупки както в магазина, така и онлайн. Те идват с кредитен лимит, който е максималната сума, която можете да заемете, и се начислява лихва върху баланса, който носите от месец на месец.

Кредитни линии – те са подобни на кредитните карти, но вместо определен кредитен лимит ви се дава кредитна линия, срещу която можете да вземете заем при необходимост. Те често идват с по-ниски лихвени проценти от кредитните карти и могат да се използват за по-големи покупки.

Кредитна линия за домашен капитал – Това е вид кредит, който е обезпечен срещу собствения капитал във вашия дом. Често се използва за подобряване на дома или големи разходи, като например обучение в колеж. Лихвеният процент обикновено е по-нисък от други форми на кредит, но заемът е обезпечен срещу вашия дом, така че има риск от възбрана, ако не изплатите заема.

инвестиция, кредити, застраховки

Договаряне на заеми и кредити

Когато преговаряте за заем или кредит, има няколко неща, които можете да направите, за да подобрите шансовете си да получите добра сделка:

Пазарувайте – Не приемайте просто първата оферта, която получите. Пазарувайте и сравнявайте лихвите и условията от множество кредитори.

Подобрете кредитния си рейтинг – Вашият кредитен рейтинг играе голяма роля в лихвения процент, който ви се предлага. Предприемете стъпки за подобряване на кредитния си рейтинг, преди да кандидатствате за заем или кредит.

Помислете за гарант – Ако имате лош кредитен рейтинг или нямате кредитна история, гарант с добър кредит може да ви помогне да осигурите по-добър лихвен процент.

Прочетете дребния шрифт – Уверете се, че разбирате всички правила и условия на заема или кредита, преди да подпишете пунктираната линия.

Заключение

В заключение, има много видове заеми и кредити, всеки със своите предимства и недостатъци. Когато преговаряте за заем или кредит, е важно да пазарувате, да подобрите кредитния си рейтинг и да прочетете дребния шрифт, за да сте сигурни, че получавате възможно най-добрата сделка.