Заведете го, където ще учи с желание

Амбициите на повечето родители, са да осигурят най-доброто образование за тяхното дете. Действително всеки родител, търси винаги правилното място, където детето ще се чувства добре. Когато постъпи в училище, то не само сменя средата, но изгражда и различно поведение. Такова поведение, с което да успее да се социализира и взаимодейства с останалите връстници. Освен това, цялата информация, която трябва да възприеме, е важно да бъде предадена по правилен начин. Освен това и училищната атмосфера е фактор, който оказва немалко влияние. Имайки предвид, колко важно е образованието и колко силно влияние има върху цялостното израстване на децата, все по-трудна задача се явява избора на училище. Освен всички съображения, които трябва да се имат предвид, то като най-голяма тежест има мнението на детето. И по-конкретно, какви са неговите желания, притеснения и интереси. Най-често се случва, така, че пред родителите стои дилемата – частно средно училище или държавно. Когато попаднат в тази ситуация, се търсят съвети от други родители и се набавя максимално повече информация по казуса. В това няма нищо, лошо, но както вече споменахме, преди подробното проучване е най-добре първо да се вслушате в мнението на вашето дете. 

Частно или държавно средно училище? 

Заведете го, където ще учи с желание

Този въпрос възниква толкова често, че можем да го определим, като “вечното лутане” на родителите. В крайна сметка, най-важното е да се вземе разумно и добре обмислено решение. Не забравяйте, че това е важен момент, тъй като става въпрос за развитие в дългосрочен план. Безспорно е, че и двата типа училищни организации имат своите предимства и недостатъци. По-важното е откриете, оптималния вариант за вашето дете. 

Основните плюсове при частното средно училище са: 

 • по-добра дисциплина
 • развита материална база
 • високо ниво на обучение спрямо чужди езици
 • постоянна обратна връзка с учителите
 • допълнителни извънкласни занимания
 • възможност за упражняване на индивидуален подход
 • повече сигурност
 • иновативен подход

Предимства на държавното средно училище:

 • безплатно обучение
 • по-големи групи по численост
 • свобода на действие
 • повече самостоятелност
 • участие в неформални ученически организации

По отношение на изброените плюсове към частното средно училище е редно да ги уточним, малко по-отблизо. Добра дисциплина действително има в частните паралелки, тъй като учениците са по-малко на брой, съответно се въдворява ред много по-лесно. Материалната база е по-развита и редовно се обновява, благодарение на наличните ресурси. Когато става дума за чужди езици, всеки родител знае колко са важни те в перспектива. Това е и една от причините, частното образование да се ползва с добра репутация. Действително в частните институции, се набляга много повече на това обучение. Ако в държавните училища се провеждат родителски срещи, веднъж месечно, то при частните, практиката е друга. Там обратната връзка за процеса на обучение, се дава всяка седмица или според изискванията на родителя. С други думи, можем да отбележим, че контрола е много по-голям. 

Имайки предвид твърде динамичното ежедневие и късното оставане след работно време, частните училища са един чудесен вариант за твърде ангажираните родители. Те могат да разчитат на извънкласните занимания, които най-често биват обвързани със спортни или творчески дейности. Така, освен подпомагането на родителите от една страна, то от друга учениците се обогатяват и разнообразяват допълнително.

Относно сигурността е съвсем нормално в частните училища да е по-засилена. Достъпа е много по-контролиран, съответно и безопасността е по-висока. В частните училища се наблюдава все повече тенденцията, да се прилагат по-иновативни методи на обучение. Това се случва, отново благодарение на допълнителните ресурси, чрез които учителите и педагозите, преминават най-разнообразни курсове и преквалификации. 

След, като вече разгледахме преимуществата на частните,  е време да обърнем внимание на по-обраните предимства на държавните училища. Започваме с най-значимия фактор – парите, държавните образователни институции са най-предпочитани именно заради възможността от безплатно обучение. Ако за едни платеното образование не представлява проблем, то за друга част от родителите, задачата е непосилна. 

Класовете в държавните училища са определено по-големи на брой, което е възможност за по-добра социализация и общуване. Относно свободата действие, съвсем спокойно можем да я комбинираме и със възможността за самостоятелност. При наличие на толкова ученици на едно място, индивидуалния подход действително липса. Но също така, това позволява на ученика да се научи на самостоятелна работа, чийто процес няма да бъде под контрол. В държавните школовки, понякога учениците имат възможност да вземат участие в различни организационни мероприятия, като концерти, базари или фестивали. 

Въз основа на посочените плюсове и за двете форми на обучение, то преценката зависи изцяло от потребностите на детето и обективното решение от страна на родителите.

Бъдете разумни, тъй като училищната среда, освен, че обогатява, то тя оформя и развива личността на децата.