Как да осъществим мечтите си

Пред решение за кредит се изправяме в различни ситуации. Те са водени от различни мотиви и най-вече различни възможности. За всеки човек, собственото му жилището е символ на сигурност и самочувствието. С годините това се затвърждава и все повече и по-често, хората се подготвят за покупка на собствен имот. Когато обаче този момент наближи, в много случаи разполагаме с по-голямата част от необходимите средства и тогава настъпва въпроса – какъв кредит е най-добре да изберем.

Има изключително разнообразни кредити, за всякакви индивидуални, краткосрочни или дългосрочни нужди на човека. Но днес ще се спрем на един определен, за който смятаме, че позволява на всеки един от нас да осъществи мечтите си и да ги направи реалност, а именно – ипотечен кредит .

Какво представлява ипотечния кредит?

Това е вид кредит, който е обеспечен с недвижим имот. Обикновено той се използва за покупката на недвижим имот, но има и други приложения.  Някой от са осигуряване на средства за търговска дейност на дружесвто, инвестиции в активи, съоръжения, оборудване или машини. При този вид кредит сумите, които се отпускат са големи, а сроковете за изплащането им са с до 35 години.  

Съществуват два вида ипотечен кредит – целеви и нецелеви.

Целеви ипотечен кредит

При целевия ипотечен кредит, банката предварително се информира, за какво ще се използва отпуснатия кредит. А този вид кредит се отпуска предимно за покупка на недвижим имот, строеж на недвижим имот, ремонт на недвижим имот или просто обединяване на други задължения или рефинансиране.

Нецелеви ипотечен кредит

Това е потребителски кредит, който е обезпечен с недвижимо имущество. Банката не следи за какво се използва отпуснатата сума. Цената на целевите кредити обикновено е малко по-висока от тази на целевите, но предимството е, че заради наличието на обезпечение е винаги по-ниска от тази на класическите необезпечени потребителски заеми.

Спрямо типа обезпечение, видовете ипотечни кредити са два:

  • Жилищен кредит – в случая имотът, предложен за обезпечение, е същият, чието придобиване се финансира чрез заема
  • Ипотечен кредит – при всички останали случаи

Преди да се вземе каквото и да е решение за ипотечен кредит, е добре да се направи една предварителна финансова подготовка. 

Като за начало е добре да се изчисли, колко е възможно да вземеш. Казват, че най-простото и точно правило гласяло, че максимума, който можеш да си позволиш, не трябва да надхвърля 50 пъти нетните месечни приходи на твоето домакинство. Друго важно правило е, че не трябва да имаш други допалнителни кредити.

Можеш да увеличиш шанса си за одобрение на кредит, като плащаш винаги вноските си навреме. Ако има забавяне по някое задължение към момента или минал период, със сигурност би довело към дисквалифициране.

Добре е преди да се стигне до кандидатстване за подобен кредит да се погасят всички останали кредити, естествено ако има такива. Това би повишило сумата, която можеш да вземеш, както и шансовете ти за одобрение и ще ти гарантира добър и изгоден лихвен процент. 

Добре е да не се сменя работното място, тъй като би се възприело, като нестабилност в професионален план и да повлияе на шансовете за одобрение на поискания ипотечен кредит.

Тук идва един много важен компонент и това е – застраховка по ипотечния кредит. 

Почти винаги, която и да е банка изисква застраховка по кредита, която да покрие риска от смърт или постоянна неработоспособност на кредитополучателя. Тъй като залога е вашият дом, е добре да има такава застраховка. Така ще са предпазени твоите близки от допълнителни разходи. 

Като цяло този вид кредит е наистина доста добър, стига да знаеш как максимално да се възползваш от него. 

Тайната на успеха се крие в това да сложиш финансите си в ред, да погасиш другите си задължения и да приготвиш по-голяма първоначална вноска.