Какво е индекс на телесната маса и как се изчислява?

Когато говорим за поддържане на здравословно тегло, индексът на телесната маса ни служи като основен показател за оценка на индивидуалното тегло на всеки от нас, както и потенциалните рискове за здравето ни.

Разбирането на този термин, неговото значение и начина на изчисляването му са ключови за определяне на нашето здравословно състояние и вземането на решения дали трябва да направим промени в нашия начин на живот.

В тази връзка по-долу ще поговорим повече за това какво е индекс на телесна маса, как се изчислява и какво е значението на метриките.

Какво е индекс на телесната маса и как се изчислява?

Източник на изображение: Unsplash

Какво представлява индекс на телесната маса?

Индекс на телесната маса е цифрова стойност, получена на база теглото и височината ни. С нейна помощ разбираме повече за това дали теглото ни се намира в здравословни граници спрямо нашия ръст. Наред с това метриката служи като инструмент за скрининг за здравословното ни състояние и има ли потенциални рискове за здравето ни.

Как се изчислява индекса на телесната маса?

Формулата за изчисление индекса на телесна маса представлява просто математическо уравнение. За да разберете какъв е вашият ИТМ, трябва да разделите вашето тегло на височината ви.

За максимално улеснение днес в онлайн пространството има най-различни калкулатори, които вместо вас ще изчислят индекса на телесната маса и ще ви предоставят информация дали се намирате в здравословните граници, ако не сте, какви са рисковете и как може да го подобрите.

Разчитане на метриките на индекса на телесната маса

След като бъде изчислен индекса на телесната маса, ще получите стойност, която показва къде точно се намирате.

Индекса на телесна маса се дели няколко основни категории:

  • Поднормено тегло – това означава, че получената стойност е под 18.5. В този случай най-честите рискове са свързани с остеопороза и анемия;
  • Нормално тегло – то се намира в диапазона между 18.5 до 24.9. Именно в този диапазон трябва да се стремите да поддържате вашето тегло, дори и да варирате с малко в килограмите през различните сезони;
  • Наднормено тегло – в този случай вашият индекс на телесна маса е между 25-29.9. Наднорменото тегло е свързано с редица здравословни проблеми като високо кръвно налягане, висок холестерол, диабет тип 2, както и сърдечно-съдови заболявания;
  • Затлъстяване – то се дели на клас 1, при което индекса на телесната ви маса е между 30-34.9, клас 2, където ИТМ е между 35 и 39.9 и клас 3 в случаите, когато индексът на телесната маса е над 40. При всеки един от случаите е важно да се вземат радикални мерки, свързани с хранене, спорт и движение.

Значението на индекса на телесна маса

Тази метрика служи като първоначален инструмент за оценка на състоянието ви от гледна точка на тегло и рискове за здравето ви, свързани с поднорменото и наднорменото тегло, както и при затлъстяване.

От съществено значение е фактът, че индекса на телесна маса не отчита фактори като мускулна маса, костна плътност и общ състав на тялото. Това означава, че може погрешно да класифицира ИТМ на спортисти и хора с по-висока мускулна маса като такива с наднормено тегло или затлъстяване.

Ето защо той само помага за цялостната оценка на здравословното ви състояние и може да насочи.

Едно е сигурно, индексът на телесна маса е широко използван инструмент от активно спортуващи хора и такива, които се стремят и искат да водят по-здравословен начин на живот. С него можете да направите бърза оценка на вашето тегло и общо здравословно състояние.

Този инструмент може да бъде първата крачка към по-добро познаване на вашето състояние и това какви нужди има тялото ви, особено ако тепърва навлизате в света на здравословния начин на живот.